Sul on küsimusi?

Võta ühendust!

Kirjuta!

Please complete the reCAPTCHA challenge

RKM Team OÜ
Reg: 11533107

Juhiga rent: 55 55 7700; tellimused@rkmteam.ee
Juhita rent: 55 55 4020; rent@rkmteam.ee
Heakord: 55 583 483; info@rkmteam.ee

KKK

Kuidas kujuneb mehhaniseeritud lumetõrje kuumaksumus?

Kuumaksumuse koostamisel võtame arvesse territooriumi lükatava ala pindala. Maha sadanud sademete hulka cm-tes, millest alates on vaja teenust osutada. Teenuse perioodi ja ajavahemikku, millal on võimalik töid teostada. Samuti peame arvestama objekti eripäradega, sh erinevate hoonete, haljasalade ja haljastusega seotud elementide ja kõrghaljastuse paiknemisega territooriumil. Parkivate autode ja tänavavalgustite, liiklussaarte ja muude teenuse ajakulu arvestamiseks olevate olude ja eripäradega.

Mis on järelvalvega mehhaniseeritud lumetõrje teenus?

Meie peamiseks eesmärgiks on, et meie klient saaks tegeleda häirimatult oma põhitegevusega. Täna pakumegi järelvalvega mehhaniseeritud lumetõrjet, kus kogu vastutus on meie kanda. Teostame objektidel järelvalvet ööpäevaringselt. Oleme kursis ilmatikuoludega, teostame objektidel maha sadanud sademete manuaalset mõõtmist, jälgime erinevate ilmateenistuste veebilehti ja radareid.

Mismoodi kujuneb lume väljaveo hind?

Pakume lume väljaveo hinda nii m3 alusel kui ka koorma kaupa. Hind kujuneb lume väljaveo kogusest, objekti asukohast, selle eripäradest ja sellel tööd teostavast mehhanismist.

Mis on mehhaniseeritud libedustõrje?

Erinevate mehhanismidega suudame pakkuda väikestele ja suurtele aladele libedustõrjet. Kaasaegne lähenemine oma teenusele on vajalikuks teinud erinevate puisturite soetamise kogu masinapargile. Puisturitega saab teenust teostada kiiresti ja efektiivselt, st doseerida puistmaterjali sobivas koguses.

Kas teenust pakute ka väljaspool Harjumaad?

Hetkel müüme oma teenust ainult Tallinnas ja Harjumaal.

EAS Tootearenduse toetus

RKM Team OÜ rakenduse SYDA tootearenduse toetus (EU60328)

RKM Team OÜ taotles tootearenduse toetust (Perioodi 2014-2020 ettevõtja tootearenduse toetus COVID-19). Toetust saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu summas 412 717,50 EUR

Projekti lühikirjeldus ja eemärk: Projekti tulemusel valmib kompleksne äriprotsesside haldamise rakendus, mis võimaldab koostada pakkumisi, töid planeerida, optimeerida ja reaalajas hallata, teostada töödele eel- ja järelkontrolli, teha nii tööaja- kui ka palgaarvestust, koostada arveid, näha statistikaraporteid, jälgida reaalajas nii töötajate kui ka masinapargi asukohta jpm. 

Tulemus: 2023 aastaks valmib tarkvara lahendus heakorratööde ja kinnisvarahaldusega tegelevatele ettevõtetele

Toetab: Euroopa Regionaalarengu Fond